L. Ron Hubbard - Efektivní řešení pro 21. století
Úvodní stránka
|
L. Ron Hubbard
|
Kontaktujte nás
|
Další stránky
Úvod
1911-1923 - L. Ron Hubbard
1923-1929 - Na cestě k objevům
1930-1931 - Objevování tajů existence
1932-1938 - Výzkum a objevy
1939-1944 - Výzkumník a námořní důstojník
1945-1949 - Vytvoření vědy o mysli
1950 - Kniha, která nastartovala hnutí
1951-1966 - Založení scientologického náboženství
1967-1986 - Trvalý odkaz
Celou brožuru si také můžete stáhnout
ve formátu PDF
L. Ron Hubbard: Efektivní řešení pro 21. století
Stáhnout českou edici
(velikost 1.5 MB)

Brožuru si můžete stáhnout i v těchto jazycích:

Angličtina Dánština
Holandština Francouzština
Němčina Italština
Španělština Ruština


„Prošel jsem celý svět, abych studoval člověka s cílem porozumět mu. A právě člověk, nikoli má dobrodružství spojená s tímto hledáním, je tím nejdůležitějším... Mým životním záměrem nebylo vytvořit legendu o sobě samém. Jen jsem chtěl poznat člověka a porozumět mu.“ – L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard
Formování 21. století prostřednictvím efektivních řešení
Jedním z mnoha důkazů stálé popularity pana Hubbarda je skutečnost, že jeho kniha Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví dosáhla 38 let po svém prvním vydání něčeho nevídaného – v roce 1988 se opět dostala na vrchol žebříčku nejlépe prodávaných knih na seznamu The New York Times. I dnes ji můžete najít na seznamech bestsellerů kdekoliv na světě a prodalo se jí více než dvacet jedna milionů výtisků.

Neméně dramatický byl vývoj popularity dalších objevů pana Hubbarda. Do dnešního dne například více než čtvrt milionů lidí přiznává, že byli osvobozeni od účinků drog pomocí jeho rehabilitačních metod v centrech po celé Evropě, Asii, Africe a Americe včetně největšího zařízení na léčbu drogových závislostí a školicího centra v americké Oklahomě.

Pro mnoho lidí na celém světě – jen v Jihoafrické republice jich jsou dva miliony – je jméno L. Rona Hubbarda synonymem gramotnosti a schopnosti naučit se kterémukoliv oboru díky jeho výzkumům na poli učení.

Jeho převratné objevy v oblasti administrativy umožnily tisícům pracovníků v průmyslu, obchodu a místní správě vnést na jejich pracoviště a do jejich týmů rozum a stabilitu.

Objevy pana Hubbarda na poli etiky každým dnem pomáhají vnést do životů lidí, jejich rodin, komunit a okolního prostředí nový řád. Téma, které bylo tolik matoucí po tak dlouhou dobu a které můžeme dnes vnímat z nové a jasnější perspektivy a s možností ho využít.

Miliony lidí dnes využívají jeho principů a denně přicházejí na to, že fungují. Například jeden primátor v Maďarsku využil administrativních objevů pana Hubbarda ke znovuoživení svého města; dále švédský diplomat, který technologii pana Hubbarda využívá k tomu, aby svým přátelům a kolegům pomáhal s jejich každodenními problémy; německý profesor, který Hubbardovu beletrii používá na svých hodinách literatury; a nakonec francouzský učitel, který objevy pana Hubbarda na poli výuky využívá jako pomůcku při výuce svých studentů.

Praktickým využitím těchto objevů je sen L. Rona Hubbarda, sen, který nejspíš shrnuje naděje myslitelů všech dob – „civilizace zbavená šílenství, zločinců a války, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat do vyšších sfér“ – se stává nejen možností, ale i skutečností.

Ačkoliv je možné využívat přínosu scientologie bez důkladného poznání pana Hubbarda, nelze porozumět tomuto muži bez pochopení scientologie – protože ta je výhradně jeho dílem.

Jednou za několik stovek či tisíc let se na Zemi objevuje génius, který lidstvo inspiruje, aby vykročilo směrem k lepšímu životu a lepší kultuře.

Jedním z takových géniů je L. Ron Hubbard, zakladatel scientologie.Scientologické novinky · Stručný životopis L. Rona Hubbarda · Právní postavení Scientologické církve

  © 2009 Dianetické centrum Praha. Všechna práva vyhrazena. Informace o ochranných známkách